0/0

פודוקרפוס מגלי
Podocarpus falcatus

מוצא הפודוקרפוס הוא ממזרח ומדרום אפריקה. עץ גדול בעל עלים איזמלניים, דקים וארוכים. צורת הנוף שלו צירית וצרה בשנים הראשונות וסגלגלה כבוגר. עץ איטי גידול ומאריך חיים, עמיד באקלים חם וגם בקרה ועמיד למחלות ומזיקים. שותלים בקרקע מנוקזת, או בתערובת גידול במיכלים גדולים, כגדר חיה גבוהה וגזומה, בפטיו, בשדרה או כעץ בודד.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

15 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד