0/0

קלוזיה ורודה
Clusia rosea

עץ ירוק עד הנפוץ באמריקה הטרופית. עלים גלדניים גדולים וקישוטיים, פריחה לבנה בקיץ. בארץ אוקלם פרט הנושא פריחה נקבית בלבד ולכן איננו נושא פירות. הקלוזיה מצמיחה בבגרותה שורשי אוויר בדומה לפיקוס. מתאימה לשתילה במיכלים גדולים בגגות ובפטיו ועמידה לרוחות ולרסס ים מלוח.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

6 מטר
קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד