0/0

גולנית מ.ל.י.
.Globularia spp

הגלובולריה היא שיח נמוך , שרוע וצפוף, בעל עלים מאורכים ותפרחות נאות בסגול – לבן. היא מתאימה לגידול באזורים יבשים וחמים, גם בהשקיה מועטת. שותלים כצמח כיסוי, כצמח גובל וכצמח מסלעה. דרוש גיזום והסרה של הפריחה שהתייבשה וגם גיזום פעם בשנה לשמירת המבנה הצפוף.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6 מטר
קיץ
לבנה
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד