0/0

דו- כנף ירוק עד
Iberis sempervirens

בן שיח נמוך, ירוק עד, תפרחות לבנות זוהרות בחורף ובאביב. מתאים לשתילה בגינה הררית, במסלעה או בערוגה פורחת בהרכב של צמחיה מקומית. למשל לצד מיני לוטם, אברש אמירי,בת קורנית זוחלת, מרוות שונות. מתאים לאזור הגבעות מעל 200 מטר ואזור ההר

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3 מטר
חורף, אביב
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
ירוק עד