0/0

דם-המכבים האיטלקי
Helichrysum italicum

צמח כריתי, עלווה כסופה וריחנית, ניחוחו האופיני נישא למרחוק. מתאים לשתילה בגינת תבלינים, או כצמח כיסוי נמוך לצד מיני מרווה ואזוביון.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5 מטר
אביב, קיץ
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד