0/0

לענה לואיזיאנית 'סילבר קינג'
'Artemisia ludoviciana 'Silver King

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.7 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד