0/0

מרווה קטנה
Salvia chamaedryoides

למרווה הקטנה עלים קטנים אפרפרים ופריחה יפה כחולה מרבית ימות השנה. שותלים כצמח כיסוי נמוך בערוגה פורחת או במסלעה בחברת מיני אזוביון, לענה ומרוות נוספות.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5 מטר
סתיו, אביב, קיץ
כחולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד