0/0

מרווה קטנת עלים 'הוט ליפס'
'Salvia microphylla 'Hot Lips

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.4-0.6 מטר
סתיו, חורף, אביב, קיץ
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד