0/0

מרוות צ'יאפאס
Salvia chiapensis

מרוות צ'יאפאס היא בן שיח עשבוני משתרע, עלים כהים מבריקים, עמוד פריחה נושא פרחים שפתניים בוורוד מג'נטה. שותלים בעציצים או באדניות במצע מנותק בחצי צל.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6 מטר
סתיו, אביב, קיץ
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד