0/0

פרובסקיה 'בלו ספייר'
'Perovskia 'Blue Spire

בן שיח זקוף למשפחת השפתניים, עלווה אפרפרה וריחנית, פריחה סגלגלה אוורירית. לכיסוי שטח, לערוגות פורחות, ולמסלעות. פרובסקיה 'בלו ספייר' ניתן לשלב עם זני גאורה, אזוביון ומרווה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.7-1 מטר
סתיו, אביב, קיץ
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר