א

שיחים

0/0

אבליה גדולת-פרחים
Abelia grandiflora

שיח בינוני, עמיד לקור, בעל ענפים קשתיים הנושאים עלים קטנים בגוון ברונזה ופרחים עדינים לבנים. שותלים כמשוכה חופשית או כגדר גזומה לחציצה ולהסתרה וגם כצמח מוקד בודד בגן.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5-2.5 מטר
סתיו, קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
נשיר מותנה