א

שיחים

0/0

אדמום גדול גביע
Holmskioldia Sanguinea

שיח גדול, ענפים קשתיים, בולט בפריחה מרהיבה בסתיו ובחורף. נאה כשיח מוקד בגן

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-3 מטר
סתיו, חורף
אדומה
כתומה
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר מותנה