א

שיחים

0/0

אוג מ.ל.י. 'מסולסל'
.Rhus sp

האוג המסולסל הינו זן לא מזוהה וכינויו הנפוץ 'מוקרנטה'. העלים קטנים ורעננים יותר בהשוואה לאוג החרוק, מסולסלים בשוליהם וצבעם אדמדם. האוג המסולסל עמיד וחסון ומשמש כגדר חיה פרועה וגזומה להסתרה וחציצה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-4 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד