ב

שיחים

0/0

בוהיניה גלפיני
Bauhinia galpinii

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3 מטר
סתיו, קיץ
אדומה
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר מותנה