ב

שיחים

0/0

בוהיניה לבידה
Bauhinia tomentosa

שיח צנוע בדרישותיו הפורח בפרחים גדולים צהובים – סגולים במשך כל העונה החמה. מרשים במיוחד כצמח מוקד גבוה מעוצב על גזע.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-4 מטר
אביב, קיץ
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר