ב

שיחים

0/0

ברונפלסיה אמריקנה
Brunfelsia americana

שיח בינוני, ירוק עד, צנוע, לחצי צל. ברונפלסיה אמריקנה מגדלים בגלל הניחוח הנפלא של פריחתה בשעות החשיכה. שותלים בקרקע מנוקזת ומדושנת סמוך לפינת ישיבה או חלון.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.2 מטר
קיץ
לבנה
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד