ב

שיחים

0/0

בת-אביב דלילה 'מיני פרפל'
'Ruspolia psoudranthemoides 'Mini Purple

שיח בינוני למשפחת הקוציציים בעל פריחה יפה ורודה -סגלגלה לאורך כל הקיץ והסתיו. שותלים בקרקע עשירה בחומר אורגני או בתערובת מנוקזת במיכל בפינות מוצלות ומוגנות מרוח ומקור. קוטמים באביב בחלוף סכנת הקרה. משקים ומדשנים לאורך כל השנה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1 מטר
סתיו, קיץ
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד