ג

שיחים

0/0

גויבה תותית
Psidium cattleianum

שיח גדול או עץ קטן, פירות קטנים אדומים. ניתן לשלב כגדר חיה עם שיחים נוספים הנושאים פרי אכיל כמו פיטנגו, פז'ויה ואצרולה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3-4 מטר
אביב
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה