ג

שיחים

0/0

גרדניה יסמינית
Gardenia augusta jasminoides

לגרדניה פריחה לבנה יפה בעלת ניחוח נפלא. מומלץ לשתול במצע מנותק בתערובת עשירה בחומר אורגני ולדשן בדשן עם תוספת ברזל.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5-2 מטר
סתיו, קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה, כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד