ג

שיחים

0/0

גרווילאה טלמניינה 'ריי'
'Grevillea thelemanniana 'Ray

שיח נמוך – בינוני אנדמי למערב אוסטרליה. ענפים קשתיים, עלים רעננים כהים מחולקים. פריחה אדומה בהירה בקצות הענפים. שיח חסון, מתאים למגוון קרקעות בהשקיה חסכונית. שותלים כצמח משוכה לחציצה ולהסתרה.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1-1.5 מטר
סתיו, אביב
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד