ג

שיחים

0/0

גרפטופילום הדור
Graptophyllum excelsum

ירוק ורענן במשך כל ימות השנה, מומלץ כשיח משוכה או גדר חיה בשטחים צרים. פרחים באדום - שני באביב המאוחר בשמש מלאה ובצל.

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-3 מטר
אביב
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, שמש מלאה עד חצי צל, צל חלקי עד מלא
ירוק עד