ד

שיחים

0/0

דורנטה מצויה 'גולד אד'ג'
'Duranta erecta 'Gold Edge

שיח גדול בעל עלים קישוטיים מגוונים בצהוב, פריחה תכולה ופירות כתומים בסתיו. ניתן לעצב כשיח רחב או כצמח מעוצב על גזע. שותלים כצמח מוקד, אפשר גם במיכל גדול, או כצמח משוכה גבוהה לחציצה ולהסתרה.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5-3 מטר
אביב, קיץ
כחולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד