ד

שיחים

0/0

דורנטה מצויה 'זהובה' ('דורנטה תאילנדית')
'Duranta erecta 'Golden

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3 מטר
קיץ
סגול לילך

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד