ד

שיחים

0/0

דורנטה מצויה ׳מרוקו׳
'Duranta erecta 'Morocco

שיח גבוה ורחב, עלים צפופים בהירים, שפע פריחה תכולה, פירות קישוטיים כתומים בסתיו. משגשג באקלים חם ועמיד לקור ולרוחות. שותלים כמשוכה גבוהה לחציצה ולהסתרה וכצמח מוקד.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-4 מטר
סתיו, אביב, קיץ
כחולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד