ה

שיחים

0/0

היביסקוס חליף
Hibiscus mutabilis

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3-4 מטר
סתיו, קיץ
אדומה
לבנה
ורודה
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר