ה

שיחים

0/0

היביסקוס סיני 'חנה'
'Hibiscus rosa-sinensis 'Hana

שיח גדול, צפוף עלים ושפע פריחה. שותלים היביסקוס 'חנה' בקרקע עשירה בקומפוסט, בשמש מלאה או בחצי צל, כגדר חיה או כצמח משוכה. ניתן לשלב עם זנים אחרים (ראה היביסקוס סיני 'אלינור')

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-3 מטר
אביב, קיץ
אדומה
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד