ה

שיחים

0/0

היביסקוס סיני 'לגוס'
'Hibiscus rosa-sinensis 'Lagos

זן ותיק של היביסקוס, שופע פריחה, חסון. למשוכה פורחת בשמש מלאה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-3 מטר
אביב, קיץ
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
ירוק עד