ח

שיחים

0/0

חבושית פרנשט
Cotoneaster franchetii

שיח למשפחת הוורדניים הנושא ענפים קשתיים, עלים ירוקים אפרפרים המאדימים בחורף לצד אשכולות הפרי האדומים. שיח מומלץ לשתילה אך ורק מ-200 מטר ומעלה מעל גובה הים. שותלים חבושית פרנשט כצמח משוכה לא גזומה לחציצה ולהסתרה וגם כצמח מוקד.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2.5 מטר
אביב
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
ירוק עד