ח

שיחים

0/0

חלבלוב דמוי קוטינוס
Euphorbia cotinifolia

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2 מטר
קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
נשיר