ט

שיחים

0/0

טיבוצ'ינה ארגמנית
Tibouchina urvilleana

עלי הטיבוצ'ינה גדולים וקטיפתיים ופרחיה סגולים ומרהיבים. שותלים בצל חלקי באזור מוגן מרוח. מומלץ לקטום את הטיבוצ'ינה בתקופת הצמיחה בקיץ כדי לבנות שיח מאוזן וצפוף.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5 מטר
קיץ
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד