י

שיחים

0/0

יטרופה תמימה 'פינק פרינסס'
'Jatropha integerrima 'Pink Princess

שיח נשיר, רגיש לקור, חזות טרופית, פריחה ורודה זוהרת. ניתן לעצב גם על גזע יחיד כעץ קטן. צמח מוקד נאה בגן. שותלים במיכל גדול או בקרקע מועשרת בחומר אורגני.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5 מטר
סתיו, אביב, קיץ
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר