ל

שיחים

0/0

לבן עלה זוגני 'סימרון'
'Leucophyllum zygophyllum 'Cimarron

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1 מטר
סתיו, קיץ
סגול לילך

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד