ל

שיחים

0/0

לבן-עלה שיחני 'לבן'
'Leucophyllum frutescens 'Alba

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-2.5 מטר
קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד