ל

שיחים

0/0

לבן עלה שיחני 'קומפקטום'
'Leucophyllum frutescens 'Compactum

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1-2 מטר
סתיו, קיץ
סגול לילך

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד