ל

שיחים

0/0

לגסטרמיה הודית 'לילך'
'Lagerstroemia indica ' Lilach

זן נאה של לגסטרמיה עמידה לקימחון הנושאת שפע של פריחה בצבע לילך. שותלים כצמח מוקד או במשוכה בשילוב שיחים נוספים כמו לגסטרמיה הודית 'צחורה'. קוטמים את הפירות בסיום גל הפריחה לקבלת גל פריחה נוסף. גיזום ודילול השיח בסתיו מעודד לבלוב רענן.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-5 מטר
אביב, קיץ
סגול לילך

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר