ל

שיחים

0/0

לגסטרמיה הודית 'צחורה'
'Lagerstroemia indica ' Zhora

שיח גדול או עץ קטן, נשיר, גזע נאה חלק. אשכולות פריחה לבנים מהאביב ועד סוף הקיץ. זן עמיד לקימחון. קיטום אשכולות הפרי בסוף כל גל פריחה מעודד פריחה נוספת. שותלים כצמח מוקד, מיסוך או במשוכה בשילוב שיחים אחרים כמו: לגסטרמיה הודית 'דינמיט', בן עוזרר הודי, שזיף קרוליני, פוטיניה 'רד רובין', קטלב משונן קומפקטום.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-5 מטר
אביב, קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר