ל

שיחים

0/0

לילך פרסי
Syringa X persica

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2 מטר
אביב, קיץ
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא