מ

שיחים

0/0

מיריקה אלונית
Myrica quercifolia

שיח ירוק עד הנושא עלווה צפופה דמויית עלי אלון. שותלים כצמח משוכה נמוכה, כצמח כיסוי או כצמח מסלעה.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.2 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד