נ

שיחים

0/0

ננדינה תרבותית
Nandina domestica

המבנה המיוחד דמוי הפגודה, צבעי העלווה הארגמניים, הפירות הקישוטיים, הם שמעניקים לננדינה את כתר השיח המושלם. היא מגדלת נצרים דמויי במבוק וכך היא מתעבה במשך השנים.

10

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5-3 מטר
חורף
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, חצי צל, צל מלא
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד