נ

שיחים

0/0

ננדינה תרבותית 'ננסית'
Nandina domestica 'Nana'

שיח קומפקטי, צפוף עלים, המלבלב בחורף ובאביב בצבע להבה יוקדים. שותלים בקבוצות בשמש מלאה ובחצי צל, מתחת עצים ובמיכלים.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5-1 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד