ס

שיחים

0/0

סהרון קשה-עלים
Cocculus laurifolius

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

4-5 מטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד