ס

שיחים

0/0

סטרפטוסולן ג'יימסון
Streptosolen jamesonii

שיח בעל ענפים שמוטים, עלים ירוקים בהירים, שפע פריחה כתומה זוהרת. שותלים כצמח תוחם נמוך או כבודד במיכל בתערובת שתילה. מומלץ גיזום פעמיים בשנה כדי לשמור על מראה צפוף ושפע פריחה. עמיד לקור! מתאים לאזור ההר ואזור הגבעות מעל 200 מטר.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1-1.5 מטר
אביב, קיץ
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
ירוק עד