ס

שיחים

0/0

סיזיגיום אוסטרלי
Syzygium australe

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3-6 מטר
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
ירוק עד