ס

שיחים

0/0

ספיראה קנטונית
Spirea cantoniensis

שיח בינוני למשפחת הוורדניים, נשיר, ענפיו הקשתיים פורחים בסוף החורף בפרחים צחורים כשלג. צמח מוקד נפלא המבשר את בוא האביב.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5 מטר
סוף החורף, אביב
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד