ס

שיחים

0/0

ספרמניה אפריקנית
Sparmannia Africana

שיח גדול, ירוק עד, הנושא עלים גדולים בהירים ואשכולות פריחה לבנים ואבקנים צהובים. שותלים כצמח מוקד או בשילוב שיחים אחרים כמו מיני מורן, בן עוזרר, אריולפיס, היביסקוס סורי, פוטיניה 'רד רובין', הטרומליס קטלבי. מוצאו מדרום אפריקה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2 מטר
אביב, קיץ
לבנה
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד