ע

שיחים

0/0

עכנאי הדור
Echium fastuosum

שיח נמוך ורחב, עלים אפורים שעירים, המצמיח באביב שרביטי פריחה גבוהים ומרהיבים בצבע כחול. שותלים כצמח מוקד וגם כצמח מסלעה גדולה בחברת מיני אלואה, אגבות, איריס גרמני, דזיליריון, לענה לואיזינית ובולבין.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1-1.5 מטר
אביב
כחולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד