ע

שיחים

0/0

ער אציל
Laurus nobilis

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

4-5 מטר
אביב, קיץ
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד