פ

שיחים

0/0

פז'ויה תרבותית
Feijoa sellowiana

שיח גדול או עץ קטן למשפחת ההדסיים, ירוק עד, עלים אפורים כסופים, פרחים אדומים ופרי אכיל טעים. מומלץ כצמח מוקד או שיח משוכה נושאת פרי אכיל לצד פיטנגו, גויבה ננסית וגויבה תותית. רגיש לזבוב הפירות ! יש לעטוף את השיח ברשת צפופה או לתלות מלכודות. אנחנו מגדלים פז'ויה כשיח או כעץ קטן על גזע יחיד.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-4 מטר
קיץ
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד