צ

שיחים

0/0

צסטרום ארגמני
Cestrum elegans

הצסטרום הארגמני פורח בצל ובחצי צל בתפרחות נאות ארגמניות. כדאי לגזום לפחות פעמיים בשנה לקבלת שיח קומפקטי ופריחה שופעת.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-3 מטר
סתיו, אביב, קיץ
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד