צ

שיחים

0/0

צסטרום ורוד

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-3 מטר
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
ירוק עד